Bratkowice / Trzciana

27 lipca 1944 roku Niemcy otoczyli w lesie na pograniczu wsi Trzciana i Bratkowice partyzancki oddział. Po zaciętej walce wzięto do niewoli kilku partyzantów, którzy zostali następnie rozstrzelani i pochowani na łące na miejscu egzekucji. Po wojnie ich zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz parafialny. Wraz z nimi, w zbiorowej mogile spoczywają także partyzanci, którzy polegli podczas Akcji „Burza”. Ogólnie 18 osób.
Betonowy cokół wyłożony jest osiemnastoma płytami. Na każdej znajduje się granitowa imienna tabliczka z nazwiskiem jednego z pochowanych. Na szczycie ustawiona jest monumentalna ściana pomnikowa. W centrum, na cokole umieszczone jest godło, pod nim dwie tablice z inskrypcją:

26 – VII – 1944 2 – VIII – 1944
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ.
WIERNI OJCZYŹNIE TU SPOCZYWAMY.

Poniżej nazwiska wszystkich pochowanych. Po bokach wysokie kolumny. Całość wieczny parapetowy daszek z trzema wysokimi metalowymi krzyżami.
Na miejscu spoczynku partyzantów odbywają się apele i inne uroczystości patriotyczne, w związku z tym przed nagrobkiem znajduje się niewielki placyk wyłożony płytkami chodnikowymi. Natomiast z tyłu ustawione są cztery metalowe maszty na sztandary. Obecne urządzenie wykonano w 1994 roku staraniem Urzędu Gminy w Świlczy. Całość dobrze utrzymana. Opiekę, oprócz gminy, sprawują rodziny pochowanych oraz miejscowe środowiska kombatanckie.