Rezerwat Bór

Bór Głogowski – to najlepiej zachowany i położony w niewielkiej odległości od Rzeszowa fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej. Należy on do Nadleśnictwa w Głogowie. Określa się go również nazwą Lasy Głogowskie, a dalej są to Lasy Sokołowskie.

Część położona po prawej stronie drogi do Głogowa to słynny Bór – miejsce spacerów i wypoczynku okolicznej ludności. Rezerwat został utworzony w  1996 roku – jego obszar to 365,43 ha. Powołano go w celu zachowania w stanie naturalnym fragmentu dawnej puszczy. Na terenie Boru występują lasy o charakterze naturalnym, z dużą ilością starodrzewu w wieku od 90-120 lat. Pośród drzew dominuje sosna, a ponadto rośnie tu dąb, buk, brzoza, grab, jodła, modrzew, olcha, świerk, osika i jesion. Wiele osobliwości florystycznych spotyka się w poszyciu i runie leśnym. Spotkać tu można między innymi wawrzynek wilczełyko, konwalię majową, podkolan biały, bluszcz pospolity i barwinek pospolity. Zamieszkują tu popularne dla tego terenu gady, ssaki i ptaki. Obszar Boru prawie w całości objęty jest ochroną.

Bór to przede wszystkim cenny obiekt przyrodniczy ale także miejsce pamięci narodowej. Na skraju lasu, od strony Rzeszowa, znajduje się pomnik ku pamięci Władysława Kojdra, wybitnego działacza ruchu ludowego, który tutaj został zamordowany dnia 17 września 1945 r. Pomnik ten odsłonięto w roku 1992. Cokolwiek dalej stoi pomnik ofiar hitleryzmu, zaś w głębi lasu są zbiorowe mogiły i pomnik pamięci Żydów rzeszowskich, odsłonięty w roku 1995. Jak podaje historia w lipcu i sierpniu roku 1942 Niemcy rozstrzelali tu około 5000 Żydów z rzeszowskiego getta. Ale w tymże miejscu zamordowano i pochowano także około 300 Polaków. Dojście do tych mogił wiedzie szlakiem zielonym, około 15 minut od pomnika przy drodze. Ponadto w głębi południowej części lasu znajduje się strzelnica myśliwska PZŁ.